Mỗi năm có hàng triệu lượt khách dùng phương tiện tàu hỏa để di chuyển qua lại các vùng trong toàn quốc, và ga Hà Nội là một