Tìm phòng nhà nghỉ hay khách sạn giá rẻ gần bệnh viện Ung Bướu và bệnh viện Thanh Nhàn là nhu cầu cần thiết đối với những cán bộ