Nhắc đến du lịch Hà Nội là mỗi người lại nhớ đến Hồ Gươm, Lăng Bác, Phố Cổ … và cũng vì thế mà các dịch vụ liên